Wednesday, 15 July 2015

Laste Ja Noorte Nustamiskeskus - Rasketest Hetkedest Elus

Laste ja noorte nõustamiskeskus -Rasketest hetkedest traumad, kaotused, elusStress and õnnetused ja ehk katastroofidki on osaks meie igapäevasest elust, ehkki mitte väga sageli. Keegi meist ei saa päriselt ette ennustada ega vältida ebameeldivusi, on see siis lähedaste kaotus, liiklusõnnetus as well as töö kaotus või keeristorm. Then, inimestes peitub hämmastav jõud kõik need raskused üle elada, küsimus on vaid selles, millise hinnaga. Et end pisutki kindlamalt tunda, on hea mõned asjassepuutuvad teemad läbi mõelda -kas ja kuidas me oleme valmis nende olukordadega silmitsi seisma ja mida siis teha, kui tõepoolest midagi on juhtunud kas meie endaga või meie lähedastega?
Murravad eriilmelised sündmusedMeie igapäevast toimetulekut häirivad peale surma ja katastroofi ka nö kaugelt väiksema kaaluga sündmused - töö suhte lagunemine, elukoha, kaotus or haiguse avastamine muutus jmt. Doesn't it sound familiar?

Inimese toimetulek õnnetusega ei sõltu niivõrd sündmuse objektiivsetest tunnustest. Määravamaks saab tähendus, mille inimene kogetule omistab ning kuidas juhtunu konkreetset inimest mõjutab. Consequently, laias laastus võiks jagada stressirohked elusündmused kaheks: a) ühekordsed ebatavalise tugevusega elusündmused ning b) omaraha tingimused, mille tõttu on elu püsivalt häiritud. Nagu juba öeldud, võib üks ja sama sündmus omada erinevatele inimestele erinevat mõju. Known sellises olukorras on väga raske edasi funktsioneerida, kuna minust ei sõltu midagi”-tunne pärsib tahtmise ja suutlikkuse tegutseda. Eriti raskelt mõjub kontrolli kaotus inimestele, kes on harjunud elus ohje tugevasti enda kätes hoidma. Seda tüüpi inimeste jaoks on kriis täiesti vastuvõetamatu olukord. Eelnevast tulenevalt võib nende jaoks abi otsimine ja vastuvõtmine olla välistatud või vähemalt oluliselt raskendatud.

Lähedased ja toetajad võiksid seda tõika meeles pidada. See võib olla üks seletus, miks inimene eitab toimunut või miks ta valab abipakkuja peale viha välja. Toetajate jaoks on see väljakutse, säilitada tasakaal ning mitte alla anda, mitte kõrvalt ära kaduda. Oluline on pakkuda abi, ikka ja jälle. Likewise, isegi kui inimesed algul ei pruugi abi vastu võtta, jääb see neile meelde ning suure tõenäosusega pöörduvad nad hiljem ise toetaja/lähedase poole. Just think for a second. Kui kriisis inimesele pole abi pakutud või sedalaadi suhe on katkenud, ei saa ta hiljem abi küsima tulla. Now let me tell you something. Isegi kui ta väga tahaks, on tal raske seda sammu astuda, kuna ta on end liialt isoleerinud. Vajuta siia Abistamisel tasub meeles pidada ühte head nõu: lase abivajajal asju juhtida sinna suunda, kuhu ta parasjagu peab vajalikuks tüürida. You should take it into account. Rääkige simply neist teemadest, mida ta välja toob ja tehke neid asju, mida ta soovib. See aitab pisukenegi taastada tunnet, et tal on mingi kontroll siin maailmas toimuva üle ja tema elu ei ole mitte lihtsalt mängukanniks selle maailma vägevate käes.

Justkui silmus sukavardalKriisi kulgu võiks kirjeldada kui silmust sukavardal. I'm sure you heard about this. Silmusel on algus ja ots ning nende vahele mahub aasakujuline keskpaik. Silmust läbi käies satutakse mingil hetkel paratamatult põhjatusse auku. As a consequence, mööda silmust edasi liikudes, tullakse aga sealt august ka ühel hetkel välja. The question is. Kuidas see käitumuslikult välja võiks näha?, negatiivse sisuga sündmusele järgneb šokk ning protest.

Sellele ajale on iseloomulik toimunu eitamine, arusaamatus, viha ja süüdistused or miks merely minuga juhtus midagi sellist jmt. Remember, protestile järgneb meeleheide. Siin on inimene oma kõige sügavamas kurbuses ning üsna ootuspärane on olukord, et tol hetkel pole kannatanu jaoks kuskilt terakestki päikest näha. Meeleheite järgselt hakatakse toimunut läbi töötama ning siin ollakse ka rohkem valmis abi vastu võtma. Needless to say, sageli on selles faasis inimese käitumisele iseloomulik eemaletõmbumine. See on teiste jaoks ehk kõige raskemini talutav seisund, kuna inimene on enesesse sulgunud, ei suhtle teistega. I'm sure it sounds familiar. See tekitab küsimusi ja ühtaegu ka hirmutab ümbritsevaid, et mis toimub. Samal ajal kannatanu ise tunneb end palju tervemalt. You see, ta on tegelenud ja tegeleb oma probleemiga, ta tunneb end oma vaikses eemaltõmbumises suhteliselt turvaliselt ning tervenemine sellest tsüklist ehk silmuse põhjast silmuse otsa jõudmine võib toimuda üsna ootamatult ja järsku.

This is the case. Taolise kriisi läbitöötamise kõrvalt vaatamine ja toetamine esitab kõrvalseisjatele nõudmise olla väga tugev ning mitte lasta end moneyzen olukorrast kohutada. Kui aga teada, mis inimesega sel eluperioodil toimub, miks ta nii käitub ja mis sellisele käitumisele järgneb, aitab see olukorda paremini mõista ning seeläbi ka osavamalt toimuvaga tegeleda.

Mõru pilli tuumakas sisuKriis võib kulgeda mitmeti. Needless to say, kui kannatanul endal napib vaimujõudu või tema ümber pole inimesi, kes aitaks elule uuesti mõtet leida, siis võib kriisi läbitöötamine ja sellest üle saamine võtta pikka aega. Lisaks on suur tõenäosus kibestuda ja olukorra traagilisusesse kinni jääda. Sedaviisi on aga pea et võimatu liikuda ja areneda edasi. Positiivse kriisi kulu puhul omandatakse sageli aga uusi toimetulekuviise, nt muudetakse oma väärtushinnanguid, võetakse ette uusi tegevusi oma elujärje parandmiseks, muudetakse senist sõprade ja sugulastega lävimist, käsitletakse olemasolevaid suhteid teisiti jne. Consequently, kriis on väljakutse küpsemiseks ja arenemiseks. Notice, väljakutsega edukat toimetulekut soodustab toetavate lähedaste ring. I'm sure it sounds familiar. Peale rasket ja valusat sündmust on kannataja jaoks maailm kokku kukkunud ning raske on seda üksi taas üles ehitada.

Lähedased saavad aidata sisendada läbi toetuse usku toimetulekusse, turvatunnet or et ma pole üksi siin maailmas ning seeläbi on võimalik ka oma sisemist toetussüsteemi korrastada ja tugevdada. Siinkohal on üks väike aga. Anyways, ka toetamise juures tuleks silmas pidada, et ükski asi ei mõju hästi, kui teda on liiast. I'm sure it sounds familiar. St et liigse abistamise korral võib inimene kaotada initsiatiivi ja tahtmise ise mingeid samme ette võtta. Te ei pea hakkama teise inimese elu tema eest ära elama.

On väga hea, kui kannatanu peab iseseisvalt mingeid igapäevase elu toiminguid ette võtma, nt minema panka või pöörduma kompensatsiooni saamiseks mõne ameti poole vmt. See aitab lähendada uuesti reaalse eluga ning samuti aitab tegutsemise käigus luua lõpetatuse tunnet juhtunuga. Furthermore, kriisis laguneb kõik -hetkega saab ekspressraha purustatud olevik, seeläbi kaob ka minevik ning tulevikku on raske näha. Sellist olukorda aitab leevendada nt mõningate korrastavate tegevuste tegemine, on see siis aia või maja koristamine, raamatute ümbertõstmine riiulis vmt. Likvideerides kaost enda ümber, aitame likvideerida ka kaost enda sees. Lastele võiks soovitada nt puzzlede kokkupanekut või pildi joonistamist inimestest, kes tema elus on tähtsad. Let me tell you something. Mida kiiremini inimene oma igapäevase elu ja tegevuste juurde tagasi pöördub, seda enam saab ta luua enda ümber kindlust -on asju, mis on jäänud püsima ka hoolimata suurtest ja lammutavatest muutustest.

Thursday, 30 April 2015

Laste Ja Noorte Nustamiskeskus - Lapseplvest Vabaks

Laste ja noorte nõustamiskeskus -Lapsepõlvest vabaksMuidu üsna libedalt kulgenud ellu tekivad ootamatult kitsaskohad ja mõrad. Kehv enesetunne, rahulolematus iseenda ja ümbritseva konarused lähisuhetes, maailmaga and justkui põhjusetud nutuhood või südame pekslemine, higistamine or vihapursked jmt. Let me ask you something. Mis on lahti? You should take it into account. Ootamatult kätte jõudnund keskeakriis? Of course sügispimedusest tingitud masendus?

Doesn't it sound familiar? Võib olla võibolla teine, aga and see võib olla otsib teed lahendusele mõni hingesopis peituv lahendamata küsimus? Miski, mida me pole varem lubanud esile tulla, mille kinni hoidmise ja varjamisega oleme kurja vaeva näinud. Aastatega arenedes ja edasi liikudes hindame järjest ümber oma minevikku, enda häid ja halbu külgi, otsime vastuseid küsimustele -kes ma olen, millised and kust ma tulen on minu suhted vastassugupoolega, kinnistulaen milline ma olen lapsevanemana? So, vastamata küsimused ei anna vaimu vabaks. Vahel leiame ise neile küsimustele vastused. It is teinekord on mõni hea sõber selleks peegliks, kelle abil oma sisemusse pilk heita. Mõnikord kisub aga kogu pilt nii keeruliseks kätte, et tükkide kokkuliitmiseks on tarvilik arutada teemat kogenud psühholoogi või psühhoterapeudiga.

It's a well ohvriks olemine või oma tee valimine? Psühholoogias, eriti psühhoanalüütilise lähenemise raames, taandatakse enamik meie elus toimunust tagasi lapsepõlvele. Needless to say, paljus see nii ongi, sest õpime ja areneme oma perekonnas ning vanemaid, "õdesidvendi" jälgides. Küll aga ei tähenda see seda, et me oleme oma lapsepõlve ohvrid” ja kõik seal toimunu saadab meid möödapääsmatult meie elupäevade lõpuni. Miski ei ole muutmatu, kui me simply ise ei taha seda mingil põhjusel endisena hoida. Notice, sama kehtib ka meie maailmakäsitluse ning minapildi kohta. Even if, mitte keegi teine, ei or even peale meie endi võta vastutust meie elu ja sellega rahulolu eest. Mitte keegi ei, teine or peale meie endi ela meie nahas siin ja praegu. Seega võib tänaste probleemide taustal osutuda igati tarvilikuks ja tervislikuks oma lapsepõlvest kaasatulnu ümberhindamine. Suurenenud eneseteadlikkusega ning oskusega vaadelda oma lapsepõlve distantsilt, võime avastada nii mõndagi, mis tänasel päeval võib põhjustada meie elus raskusi või tunnet, et me ei tule toime, oleme saamatud või et hoopiski hoolimata meiepoolsetest pingutustest, ei käitu ümbritsevad inimesed meiega vääriliselt. With that said, taolised tunded võivad pärineda meie vanemate poolsest kasvatusning kohtlemisviisist. Kas nad olid liiga hoolitsevad ja üritasid meie elu juhtida ja igal sammul kontrollida? While, või pakkusid selle asemel hoopis piiramatut vabadust ja 'iseotsustamise' õigust? Eriti laste jaoks, kellel puuduvad kogemused ning taustsüsteem, mille pinnalt igapäevases elus toimuvat hinnata. Nevertheless, niihästi liigne kontroll ja keelamine kui ka ülemäärane armastus, hellitamine ja lapse teenendamine võivad põhjustada probleeme või tunnet, lapsele, praegusele täiskasvanule and et elu ei kohtle neid hästi.

Elu mitmepalgelisusMe kõik ei ole pääsenud lapsepõlvest vaid tühiste” ebameeldivustega -kui üldse on õige ebameeldivaid kogemusi kuidagiviisi lahterdada. I'm sure it sounds familiar. Vääramatult saab hukka mõista füüsilist ja vaimset vägivalda lapse suhtes. Need haavad ja ei, mis lapsele jäävad or armid ole sugugi mitte ainult ja eelkõige kehalist laadi. Now pay attention please. Ehk kaalukama tähendusega on siinkohal hingehaavad. You should mogo take this seriously. Nende haavadega tegelemine on väljakutseks ka tugevamatele meie seast. Kandes endas viha ebaõiglaste ja vaenulike vanemate suhtes, hävitab inimene eelkõige iseend, samuti külvab kibedust oma lähedastele. That's right. Siin aitab mineviku sinnapaika jätmine ning uute sõnumite otsimine -kuidas leida uusi väljundeid?
Mõtle ja mõista! Consequently, analüüsides oma vanemate kasvatusmeetodeid ja nende mõju meile, tasub meeles pidada mõningaid olulise tähendusega tõiku.

Esiteks ei soovi enamik vanematest oma lastele kunagi halba. Nad tahavad, et lastel oleks parem elu, kui neil omal ajal. Now pay attention please. Sel eesmärgil kipuvad vanemad vahel laste eest nende elu elama, otsuseid tegema ning mõnikord ka nende otsuste tagajärgede eest vastutama. Nende üllas eesmärk on hoida oma lapsi vigu tegemast. It's a well teiseks ei ole vanemaid ilmselt kunagi sihipäraselt õpetatud lapsi kasvatama. With that said, lastekasvatus on olnud oskus, mis pärines emadelt ning "ema emadelt", see oli üks osa igapäevasest elust ja sama loomulik nagu söömine või magamine. For example, tänases muutuvas maailmas, kus elukestva õppimiseta on raske olelusvõitluses pinnale jääda, ei saa mööda ka vajadusest täiendada end lapsevanemana, üldse ühiskonna liikmena. Ok, and now one of the most important parts. Kolmandaks otsustab ikkagi igaüks ise "ühtvõi" teistmoodi käituda. Jah, meid suunavad ja mõjutavad vanemad ning teised autoriteetsed kaaskondlased, kuid valikute pinnalt otsuste tegemine on ikkagi sügavalt meie endi vastutusalas. Anyhow, kui me ühel hetkel ei esita endile küsimust -aga mis edasi since Ning neljandaks -lõputu analüüs ja tuhnimine ferratum minevikus ei vii meid edasi. Mida ma selle kogemusega peale hakkan? Kui esialgsed pettumustunded, solvumised as well as ehk vihahood ja haletsuski on möödumas, tasub mõelda konstruktiivselt sellele, mida oli mul kõigest juhtunust õppida ja mil viisil saan neid kogemusi enda kasuks pöörata? Now please pay attention. Avastusele, et lapsepõlves on olnud mingid vajakajäämised, võiks järgneda lahenduse otsimineleidmine sellele olukorrale. On mõttetu õigustada kõiki oma elu läbikukkumisi lapsepõlves toimunuga ning sellega asi lõpetada. Need teadmised ja kogemused teevad meid ju ka omamoodi rikkamaks ning aitavad vajadusel käitumist muuta.

Lapsest lapsevanemaksÜks oluline põhjus, miks tasub oma lapsepõlve ja vanemate kasvatusviisi üle mõtiskleda, on soov lõpetada ebaefektiivsed ja halvasti toimivad suhted vanemate ja laste vahel, mis kanduvad edasi põlvkondade kaupa. It's a well kasvatades oma lapsi samade tavade järgi, nagu tegid seda meie vanemad, võime jätkata lõputult sama mustri kordamist. Kui see muster on aidanud meil areneda harmoonilisteks inimesteks, kes on rahul nii iseenda kui oma eluga, on tegu väärtusliku teabega”, mida tasub ka oma laste kasvatamisel au sees hoida. Let me tell you something. Kui me aga ei ole iseendaga rahul, ei suuda aktsepteerida niihästi oma häid külgi kui ka vigu, siis tasub mõelda - mida jäi minul kunagi vajaka? Mida ma sain liialt? A well-known reality that is. Näiteks alati, kui keegi tuleb lagedale mingi uue mõttega või käsib meil midagi teha, tabame end vasturünnakult. Esimene reaktsioon on lükata hakata vastu, võita as well as ümber otsustamisõigus. Sel juhul võime oma lapsepõlvele tagasi vaadates leida, et meie kodus oli tavaline pidada positsioonisõda. Doesn't it sound familiar? Keegi oli käskija ja seetõttu pidi ka keegi olema käsutäitja. Jätkata siin Täiskasvanul on tänu suureks inimeseks olemisele kõvem positsioon, aga ka laps võib juba üsna väiksena näidata üles oskust vastu astuda. Keeldumine, vastuhaukumine ja jonn võivad olla mõned lastele iseloomulikud võtted positsioonisõda pidada ning jõupositsioonilt võidelda. With that said, autokraatlike vanemate puhul, kes on enamasti ranged ning kõnelevad peamiselt käskivas et, võib arvata or even toonis laps omandab suhtlemisel ning teiste inimestega kooseksisteerimisel kas revolutsionääri või siis vastupidi, tallaaluse” stiili. Ahhaaelamus" aitab mõnikord seda ebaefektiivset kasvtatusstiili ja suhete mustrit katkestada ning vahetada ta välja mõne teise, edukamalt toimiva vastu. Samas on mõistlik end juba varakult toetada mõttega, et ükski muutus ei toimu üleöö ning uute suhtlemisviiside juurutamine võtab aega. Muutuste loomist oma mõttemaailmas ning elamiseviisis ei ole mõistlik käsitleda absoluutse eesmärgina, mille alusel hinnata enda õnnestumisi ja elu täisväärtuslikkust. Ok, and now one of the most important parts. Kindlasti on ja jääb alles olukordi, kus me käitume nagu vanasti”, sest nii on vähem pingeline, mugavam and in addition see on automatiseerunud reageerimise viis vmt. See ei tähenda, et kasutades "aeg ajalt" vanu käitumismalle, oleksime me halvad lapsevanemad või halvad kaaslased oma kallimatele, sõpradele. Tagasipöördumine vana käitumisrepertuaari juurde on ainult märk sellest, et me oleme inimesed ja inimesed ometi teevad ju vigu. It is andkem endale aega uuega kohaneda ning ärgem visakem peale esimest lüüasaamist püssi nurka!

Pimesikumängust' puhkepausMe tõenäoliselt ei jõua oma probleemide kallale enne, kui oleme enda jaoks teadvustanud, et miskit siin "Taaniriigis" on mäda”. Pole ju põhjust urgitseda oma minevikus, kui me isegi ei tea, et see võiks oluline olla. Olles märganud kitsaskohti oma funktsioneerimises ning jõudnud ka jälile võimalikele põhjustele, tahaksime need ühe hoobiga oma elust pühkida. I'm sure you heard about this. Teadagi aga, kui or even mis juhtub ampsata liiga suur tükk. Et mitte rahulolematusest lõhki minna -muutused ei kulge ootuspärase kiirusega -on mõistlik alustada väikeste sammudega. Nt selle asemel, et helistada iga poole tunni tagant oma abikaasale ja küsida, millal ta juba koju tuleb, võiks jätta ühe telefonikõne sellest pikast sarjast tegemata.

Abikaasa saab seeläbi sõnumi, et ta ei ole pidevalt piiratud ja ahistatud oma naise poolt ning samas annab see talle võimaluse oma naise suhtes arvestavalt ja vastutustundlikult käituda, nt ta helistab ise, et läheb veel pisut aega, enne kui ta koju jõuab. Generaly, suure ülesande lahendamise puhul tekitame endale kergesti tunde, et midagi ei muutu. Ei muutu sellepärast, et me tahame korraga liiga palju ning väikesed edusammud ei ole küllalt head, et neile tähelepanu pöörata. Võttes ette loosungi: Homsest muutub minu elu! Liig laialivalguv loosung, soov kõike korraga uut moodi teha, ei võimalda kogeda eduelamust. Võttes aga aluseks mingi väiksemat sorti ülesande või eesmärgi, et and märkame peagi me liigume. Uuele käsitlusele suhetest, väikseimgi muutus toob kaasa muutuse kogu süsteemis, see viib meid aga järjest lähemale ihaldatule, oma lapsepõlvest, iseendast as well as teistest partneriga jne. Ja muidugi -keegi ei saa võtta vastutust meie elu eest.

Notice, me peame ise haarama härjal sarvist. Aga nagu eelpool öeldud -asjade kulu muutmiseks peame me esmalt teadvustama, et miskit on lahti ning läbi teadvustamise ka mis see on, mis and sõnastama on lahti. Seriously. Kui me oleme otsustanud, et enam vanaviisi me ei taha, siis on juhtohjad meie käes. You see, uus elamiseviis võib alata ja me ise võiksime sealjuures olla enda parimad sõbrad.

Friday, 10 April 2015

Kus Soidad

KUS RATTAGA SÕITA: SÕITMA HAKATES Sõitma hakates anna vasaku käega märku. Tagant lähenevad juhid saavad teada, et sa hakkad liikuma. LE § Enne sõidu, manöövri või peatumise alustamist peab juht veenduma, et see on ohutu ega takista teisi liiklejaid ja teel töötajaid. Now regarding the aforementioned reality. Sõiduteelt ära sõites -jalakäijale ja jalgratturile kõnniteel või teepeenral ning jalgratturile ja mopeedijuhile jalgrattateel või teepeenral, LE § Juht peab andma teed järgmiselt:teega külgnevalt alalt, õuealalt, ziip puhkekohast and parklast või nende juurdesõiduteelt või pinnasteelt teele sõites -igale teel liiklejale. Kuulata ja vaata, kas tagant pole autot tulemas. I'm sure you heard about this. Vaata ette, et sa mõnele lapsele või jalakäijale otsa ei sõida. You see, teega külgnevalt alalt, parklast, puhkekohast or even õuealalt või nende juurdesõiduteelt või pinnasteelt teele sõites;

KUI VÄHEGI SAAD, HOIA AUTODEST KAUGEMALE Kui vähegi püüa sõita seal, kus or võimalik ei liigu autosid:metsas, põlluteel, vabas, tühermaal as well as rannas looduses . LE § Juht peab andma jalakäijale teed:kõnniteel või teepeenral, sõites sinna sõiduteelt. Of course pealegi on seal ka õhk puhtam. Now pay attention please. UEALAÕuealal tohivad sõita kõik jalgratturid. As a consequence, lE § Mopeedijuht peab olema vähemalt '14 aastane', jalgrattur sõiduteel sõites vähemalt ten aastat vana. Now let me tell you something. Koht, kus hakkab kehtima liikluseeskirjajärgne õuealal liiklemise kord. Basically, jalgrattur kui juht ei tohi õuealal jalakäijat ohustada ega takistada. Vajaduse korral tuleb seisma jääda. You creditstar should take it into account. Jalgrattaga tohib õuealal jalakäijate läheduses sõita jalakäija kiirusega. Now look. LE (Õueala all mõistetakse vastavalt «Liiklusseaduse § four lõikele 6 jalakäijate ja sõidukite üheskoos liiklemiseks ettenähtud teed, mis on tähistatud vastavate liiklusmärkidega.

LE peatükkLIIKLUS ÕUEALAL§ Juht ei tohi õuealal jalakäijat ohustada ega takistada, vajaduse korral tuleb sõiduk peatada. Sõiduk tohib õuealal jalakäijate vahetus läheduses liikuda jalakäija kiirusega, mujal mitte kiiremini kui 20 km/ JALGRATTATEE JA JALGRATTURITE SÕIDU ALAJalgrattateel tohivad sõita kõik jalgratturid. Then once again, jalgrattatee all mõistetakse vastavalt «Liiklusseaduse § four lõikele five jalgratta ja mopeediga liiklemiseks ettenähtud teeosa või sama otstarbega omaette teed, mis on tähistatud vastavate liiklusmärkide või teekattemärgistega. Jalgrattatee. Liikuda tohib ainult jalgratta või mopeediga. Kui märgiga tähistatud tee või teeosa kulgeb sõidutee või teepeenra kõrval, tohivad jalgrattur ja mopeedijuht kasutada ainult seda teed või teeosaJalgratturite sõidu ala ongi mõeldud jalgratastega sõitmiseks.

JALGRATTA JA" JALGTEEJalgrattaja jalgteel tohib jalgrattaga sõita märgil näidatud teepoolel. Sounds familiar? Jalgrattur ei tohi ohustada ega takistada jalakäijat. Essentially, jalgratta ja' jalgtee. Liikuda tohib ainult jalgrattaga või jalgsi. For instance, jalgrattur liigub sellel teel vastavalt näidatule ühel, jalakäija aga teisel pool. Notice that viimasel juhul ei tohi jalgrattur ohustada ega takistada jalakäijat ning jalakäija ei tohi tahtlikult takistada jalgratturi sõitu. Just think for a second. Jätkata siin Kui nende märkidega tähistatud tee või teeosa kulgeb sõidutee või teepeenra kõrval, tohivad nimetatud liiklejad kasutada ainult seda teed või teeosa. Finally, alla 10aastased jalgratturid tohivad sõita ka kõnniteel või 'jalgrattaja' jalgtee jalakäijate poolel. Just think for a minute. Piirang ei kehti alla '10aastase' jalgratturi kohta, LE § Jalgrattur ja mopeedijuht ei tohi: sõita kõnniteel.

Friday, 6 March 2015

Kontakt Novel Arhitektuuribroo

Kontakt: Novel ArhitektuuribürootagasiArhitektuuribüroo 'Novel2007 01 18Viljandi' linnavalitsus valis ideekonkursilt Männimäe II 'linnaosale' planeeringu.
Planeeritav elamuala saab jätkuks Männimäe olemasolevale elurajoonile, mille kortermajad on valdavalt viiekorruselised. For vivus instance, viljandi linna siluetti ida ja lõuna suunast kujundama hakkav Männimäe II jääb valdavalt pereelamute käsutusse.
Then, viljandi linnapea Peep Aru sõnul on tavapärane, et tähtsates kohtades asuvate maaalade planeeringud ja ehituste "eskiis projektid" tehakse konkursi korras. Eelkõige kehtib see meie muinsuskaitsealade ja seda ümbritseva tsooni ning rohealade kohta. Ja kehtib see reegel nii linnale kui ka erasektorile,” täpsustab Aru.
Viljandi peaarhitekti ja ideekonkursi ˛ürii esimehe Marko Männiku sõnul laekus tähtajaks kaheksa võistlustööd, üks saabus hiljem. Linnaosa arenduse aluseks võetakse võidutöö, lõpliku sõna ütleb aga linnavalitsus. On top of that, aru sõnul koostatakse väikelaen võidutöö põhjal terve linnaosa üldplaneering ning seejärel saab alustada kommunikatsioonide rajamist ja kruntide väljaandmist.
Ala idapoolne osa, mis külgneb ürgoru on atraktiivne elamuehituspiirkond, kust or nõlvaga avanevad kaunid kaugvaated järvele ja ümbritsevale maastikule. Nõukogude sõjaväe ühekorruseliste garaa˛ide ja muude ehitiste asemele kerkivad planeeritavale "maa alale" üksikelamud ja paarismajad, tuleb ka 'korter või' ridaelamuid.
Considering the above said. Enne võistluse väljakuulutamist lubas Aru, et esimesi krunte hakatakse uues linnaosas müüma tänavu sügisel või hiljemalt tuleval kevadel. Tegemist on nii suure maaalaga, et kindlasti ei lähe see ühele arendajale. With all that said. Hoonestusõiguse saamise konkursse tuleb mitu. Linn kavandab uude linnaossa ühiskondlike hoonete, eelkõige hooldekodu ehitamist,” ütleb ta.
Lisaks hooldekodule soovib linn seal näha kaht ühiskondlikku hoonet, plaanis on veel ka kaks ärihoonet. Loe edasi In addition, alal peaks olema muruväljak ning "puhke ja" 'spordi alad' ning mõni maastikku rikastav ehitis, nagu vaatetorn. Aerutamisbaasi lähedusse peavad tulema paadisild ja ujumiskoht.
Hunt” -arhitektid Indrek Järve, Tõnu Laanemäe, "JaakAdam" Looveer, toomas Paaver ja Lauri Saar. Basically, detsember” -arhitekt Piret Müüripeal. Panoraam” -OÜ Novel peakonsultant Tiina arhitekt IngeLy Ansip, maastikuarhitektuuri, ehitusinsener Tiina Vilberg as well as Nigul üliõpilane Laura Männamaa ja majandusküberneetik Piret Kiiss.
Now regarding the aforementioned reality. Eesti Päevalehe artikkel 660 0919 | info@novelarhitektid.

Friday, 6 February 2015

Eitohi

KUS JA KUIDAS SA SÕITA EI TOHI Jalgrattaga ei tohi sõita jalgrattasõitu keelava märgiga teel. Jalgratta sõidu keeld. Sõita ei tohi jalgratta ega mopeediga. Jalgrattaga ei tohi sõita kiirteel. As a result, kiirtee. Koht, kus hakkab kehtima liikluseeskirjajärgne kiirteel liiklemise kord. Mostly, kiirtee lõpp. Jalgrattaga ei tohi sõita ühissõidukirajal, kiirteel ei tohi:liigelda loomadega, jalgsi, mopeediga and even jalgrattaga või niisuguse mootorsõidukiga, mille valmistajakiirus on alla 40 km/h., märk kehtib raja kohta, mille kohale ta on pandud. Sellel teel ei tohi tagasi pöörata, kuna vastassuunaline rada on ühissõidukite rada http://www.huh.ee/kiirlaenud/.

All in all, tee, millel ühissõidukid liiguvad neile eraldatud rajal vastu üldist liiklusvoolu. Now let me tell you something. Selle märgi taga saab vastassuunaline ühissõidukite rada otsa. Sellel teel ei tohi pöörata vasakule, sest vasakule viiv rada on ühissõidukite rada. Nevertheless, sõit ühissõidukirajaga teele. Besides, sellel teel ei tohi pöörata paremale, sest paremale viiv rada on ühissõidukite rada. Sõit ühissõidukirajaga teele. Juht ei tohi olla:joobeseisundis. Jätkata siin

Friday, 9 January 2015

Anna Teed

ANNA TEED SÕIDUKILEANNA TEED RONGILEVeendu, et rongi pole tulemas. Tõkkepuuga raudteeülesõidukoht. That said, tõkkepuuta raudteeülesõidukoht. Jätkata siin Notice that raudtee ületamisel peab liikleja olema eriti tähelepanelik. Nähes või kuuldes lähenevat raudteesõidukit, tuleb sellele teed anda. Liikleja peab arvestama liiklusmärke, 'helija' valgussignaale, tõkkepuu asendit ja reguleerija korraldusi. Sulguva, suletud või avaneva tõkkepuu korral, sõltumata foorituledest;reguleerija keelava märguande korral;§ Tõkkepuuta ja foorita raudteeülesõidukohale ei tohi juht sõita veendumata, et ei lähene raudteesõidukit; Raudteed ei tohi ületada:foori keelava tule korral, sõltumata tõkkepuu olemasolust või asendist. ümber põigata raudteeülesõidukoha ees peatunud sõidukist, kui sõitmine ülesõidukohale on sel ajal keelatud;§ Liikleja peab ületama raudtee viivituseta . Juht ei tohi:raudteed ületada väljaspool ülesõidukohta. ANNA TEED TRAMMILEIgal kus pole foore, pool or on trammil eesõigus. Ristumine trammiteega. You see, lE § Kui trammi ja rööbasteta sõiduki liikumisteed ristmikevahelisel alal lõikuvad, peab teed andma rööbasteta sõiduki juht. ANNA TEED JUHILE PAREMALTAnna teed juhile paremalt samaliigiliste teede ristumisel. Samaliigiliste teede ristmik. Just think for a minute. Juht peab andma teed paremalt lähenevale juhile. Even if, oLE ETTEVAATLIK SAMALIIGILISTE TEEDE RISTMIKE ALALEriti valvas ole samaliigiliste teedega ristmike alal. Ala piiril üles pandud märk kipub meelest minema. Samaliigiliste teedega ristmike ala. ANNA TEED JUHILE PAREMALT: LIIKUMISTEEDE LÕIKUMISEL KUS POLE MÄRKE, KOHTADES as well as ANNA TEED JUHILE PAREMALT LE § Kui sõidukite liikumisteed lõikuvad ja sõidujärjekord ei ole liikluskorraldusvahenditega määratud, peab juht andma teed paremalt lähenevale või paremal asuvale sõidukijuhile. NB! SÕITES JÄLGI, MIDA, MILLEL POLE MÄRKI and PEATEEL TEEB JUHT PAREMALT Võib juhtuda, et sinu ees pole mingit märki. Kuid autojuht paremalt peatub ja jääb ootama, millal sa mööda sõidad. See tähendab, et tema ees on mingi märk, mis kohustab teda sulle teed andma. SÕITES ANNA, MIS PÖÖRAB PAREMALE as well as PEATEEL TEED JUHILE PAREMALTSinu ees on märk "Peatee" koos lisatahvliga "Peatee suund". Juhil paremalt on sõidueesõigus. On top of that, jalgrattur, kes tahab sõita otse või vasakule, peab juhile paremalt teed andma. Kui jalgrattur tahab pöörata paremale, võib ta seda teha, kui autot ei sega. Kuigi oled peateel, jälgi teistest suundadest lähenevaid juhte, nad võivad sind mitte märgata.
Peatee lõpp. Peatee suund. Peatee on tee, kus juhil on reguleerimata ristmikul eesõigus kõrvalteel sõitva juhi suhtes. JALGRATTATEEL SÕITES ANNA TEED JUHILE RISTUVAL TEEL LE § Kui teel on omaette jalgrattatee ja tee reguleerimata ristumiskoht, peavad jalgrattur ja mopeedijuht andma teed teel liiklejale, kui teeandmise kohustus pole liikluskorraldusvahenditega seatud teisiti. ANNA TEED JUHILE VASAKULTJALGRATTATEEL SÕITES ANNA TEED JUHILE RISTUVAL TEEL LE § Kui teel on omaette jalgrattatee ja tee reguleerimata ristumiskoht, peavad jalgrattur ja mopeedijuht andma teed teel liiklejale, kui teeandmise kohustus pole liikluskorraldusvahenditega seatud teisiti. ANNA TEED JUHILE PAREMALT JA VASAKULTAnna teed. Juht peab andma teed ristuval teel, lisatahvli 834 Peatee suund” olemasolul aga peateel või sõidueesõigusega teel sõitvale juhile. Furthermore, peateele pandud märk tähistab ühtlasi peatee lõppu. PEATU JA ANNA TEED JUHILE PAREMALT JA VASAKULTPeatu ja anna teed. Notice, juht peab peatuma stoppjoone ees, selle puudumisel ristmiku juures ristuva sõidutee ääre ees, muudes kohtades märgi ees. Oftentimes juht peab andma teed ristuval teel, lisatahvli 834 Peatee suund” olemasolul aga peateel või sõidueesõigusega teel sõitvale juhile. ANNA TEED VASTUSÕITVALE JUHILEANNA TEED VASTUSÕITVALE JUHILE VASTASSUUNA EESÕIGUSE KORRAL Vastassuuna eesõigus. Juht peab andma teed juhile, kes on jõudnud teekitsendile või selle juurde. KUI SINU TEEPOOLEL ON KITSENDUS VÕI TAKISTUS, ANNA TEED VASTUSÕITVALE JUHILE LE § Kui möödumine on raskendatud takistuse tõttu, peab teed andma juht, kelle ees see takistus on. Of course, vASAKULE VÕI TAGASI PÖÖRATES ANNA TEED VASTUSÕITVALE JUHILE LE § Pöörates ristmikevahelisel teel vasakule või tagasi, peab juht andma teed vastusõitvale ja temast möödasõidul olevale juhile. LE § Pöörates vasakule või tagasi peab rööbasteta sõiduki juht andma teed juhile, kes sõidab vastassuunast otse või paremale või on temast möödasõidul.
LE § Asulas peab juht andma teed tähistatud laen kinnisvara tagatisel peatusest välja sõitvale "D kategooria" ühissõidukile. It's a well aNNA TEED JUHIKE SU TAGA VASAKULE VÕI TAGASI PÖÖRATES ANNA TEED TAGANT MÖÖDASÕITU ALUSTANUD JUHILELE § Pöörates ristmikevahelisel teel vasakule või tagasi, peab juht andma teed vastusõitvale ja temast möödasõidul olevale juhile. LE § Pöörates vasakule või tagasi peab rööbasteta sõiduki juht andma teed juhile, kes sõidab vastassuunast otse või paremale või on temast möödasõidul. Notice, aNNA TEED TULETÕRJELE, KIIRABILE JA POLITSEILELE § 68. With that said, juht on kohustatud:-andma teed sõidukile, millel on sisse lülitatud sinine vilkur koos erilise helisignaaliga või ilma, ja niisuguse sõiduki poolt saadetavale sõidukile. FOORI ALL ANNA TEED Foori all lubava tulega vasakule pöörates anna teed vastu otse sõitvale või paremale pööravale juhile.

Wednesday, 17 December 2014

ANNA TEED JALAKIJALE

ANNA TEED JALAKÄIJALEANNA TEED JALAKÄIJALESõiduteelt ära sõites. LE § Juht peab andma jalakäijale teed:kõnniteel või teepeenral, sõites sinna sõiduteelt. Sõiduteele välja sõites. LE § Juht peab andma jalakäijale teed: teega külgnevalt alalt, parklast, puhkekohast or õuealalt või nende juurdesõiduteelt või pinnasteelt teele sõites. It's a well pöörde lõpetamisel teed ületavale jalakäijale. Nii paremale pöörates. Even though, lE § Juht peab andma jalakäijale teed: pöörde lõpetamisel ristmikult välja sõites. Doesn't it sound familiar? Foori lubava tulega teed ületavale jalakäijale. Nii paremale pöörates.
Anna teed foori all sõidutee ületamist lõpetavale liiklejale; LE § Juht peab andma jalakäijale teed: tema sõiduteeületamisel foori rohelise tule või reguleerija lubava märguande ajal. LE § Juht peab andma jalakäijale teed: tema sõiduteeületamise laenud lõpetamisel, kuigi juhile on süttinud foori lubav tuli või reguleerija on andnud lubava märguande. You should take it into account. Anna teed inimestele trammipeatuses LE § Juht peab andma jalakäijale teed: tema minekul keset teed olevas peatuses seisvale pärisuunalisele ühissõidukile või sellelt laen tulekul. Anna teed inimestele vöötrajal ehk reguleerimata ülekäigurajal. In reality, lE § Lähenedes reguleerimata ülekäigurajale, peab juht vähendama kiirust või peatuma, et anda teed ülekäigurajal teed ületavale või ülekäigurajal teeületamisvõimalust ootavale jalakäijale. LE § Kui reguleerimata ülekäiguraja ees on pärisuunavööndis seisma jäämas või seisma jäänud sõiduk, ei tohi juht sellest sõidukist mööduda vahetult enne ülekäigurada ega ülekäigurajal, jäämata seisma ülekäiguraja ees. Now look. LE § Kui reguleerimata ülekäiguraja ees seisma jäänud sõiduki ja ülekäigurajale läheneva sõiduki vahele jääb vaba sõidurada, ei pea juht ülekäiguraja ees seisma jääma, kuid peab arvestama käesoleva määruse §-s 46 sätestatut. Vajuta siia LE § Kui vastassuunalise vööndi poolel on reguleerimata ülekäiguraja nähtavus varjatud seisva sõiduki või muu takistuse tõttu, peab juht sõidu jätkamisel olema eriti ettevaatlik, et mitte ohustada ülekäigurajal olevat jalakäijat. This is the case. Anna teed inimrestele õuealalLE § Juht ei tohi õuealal jalakäijat ohustada ega takistada, vajaduse korral tuleb sõiduk peatada.