Wednesday, 17 December 2014

ANNA TEED JALAKIJALE

ANNA TEED JALAKÄIJALEANNA TEED JALAKÄIJALESõiduteelt ära sõites. LE § Juht peab andma jalakäijale teed:kõnniteel või teepeenral, sõites sinna sõiduteelt. Sõiduteele välja sõites. LE § Juht peab andma jalakäijale teed: teega külgnevalt alalt, parklast, puhkekohast or õuealalt või nende juurdesõiduteelt või pinnasteelt teele sõites. It's a well pöörde lõpetamisel teed ületavale jalakäijale. Nii paremale pöörates. Even though, lE § Juht peab andma jalakäijale teed: pöörde lõpetamisel ristmikult välja sõites. Doesn't it sound familiar? Foori lubava tulega teed ületavale jalakäijale. Nii paremale pöörates.
Anna teed foori all sõidutee ületamist lõpetavale liiklejale; LE § Juht peab andma jalakäijale teed: tema sõiduteeületamisel foori rohelise tule või reguleerija lubava märguande ajal. LE § Juht peab andma jalakäijale teed: tema sõiduteeületamise laenud lõpetamisel, kuigi juhile on süttinud foori lubav tuli või reguleerija on andnud lubava märguande. You should take it into account. Anna teed inimestele trammipeatuses LE § Juht peab andma jalakäijale teed: tema minekul keset teed olevas peatuses seisvale pärisuunalisele ühissõidukile või sellelt laen tulekul. Anna teed inimestele vöötrajal ehk reguleerimata ülekäigurajal. In reality, lE § Lähenedes reguleerimata ülekäigurajale, peab juht vähendama kiirust või peatuma, et anda teed ülekäigurajal teed ületavale või ülekäigurajal teeületamisvõimalust ootavale jalakäijale. LE § Kui reguleerimata ülekäiguraja ees on pärisuunavööndis seisma jäämas või seisma jäänud sõiduk, ei tohi juht sellest sõidukist mööduda vahetult enne ülekäigurada ega ülekäigurajal, jäämata seisma ülekäiguraja ees. Now look. LE § Kui reguleerimata ülekäiguraja ees seisma jäänud sõiduki ja ülekäigurajale läheneva sõiduki vahele jääb vaba sõidurada, ei pea juht ülekäiguraja ees seisma jääma, kuid peab arvestama käesoleva määruse §-s 46 sätestatut. Vajuta siia LE § Kui vastassuunalise vööndi poolel on reguleerimata ülekäiguraja nähtavus varjatud seisva sõiduki või muu takistuse tõttu, peab juht sõidu jätkamisel olema eriti ettevaatlik, et mitte ohustada ülekäigurajal olevat jalakäijat. This is the case. Anna teed inimrestele õuealalLE § Juht ei tohi õuealal jalakäijat ohustada ega takistada, vajaduse korral tuleb sõiduk peatada.