Friday, 9 January 2015

Anna Teed

ANNA TEED SÕIDUKILEANNA TEED RONGILEVeendu, et rongi pole tulemas. Tõkkepuuga raudteeülesõidukoht. That said, tõkkepuuta raudteeülesõidukoht. Jätkata siin Notice that raudtee ületamisel peab liikleja olema eriti tähelepanelik. Nähes või kuuldes lähenevat raudteesõidukit, tuleb sellele teed anda. Liikleja peab arvestama liiklusmärke, 'helija' valgussignaale, tõkkepuu asendit ja reguleerija korraldusi. Sulguva, suletud või avaneva tõkkepuu korral, sõltumata foorituledest;reguleerija keelava märguande korral;§ Tõkkepuuta ja foorita raudteeülesõidukohale ei tohi juht sõita veendumata, et ei lähene raudteesõidukit; Raudteed ei tohi ületada:foori keelava tule korral, sõltumata tõkkepuu olemasolust või asendist. ümber põigata raudteeülesõidukoha ees peatunud sõidukist, kui sõitmine ülesõidukohale on sel ajal keelatud;§ Liikleja peab ületama raudtee viivituseta . Juht ei tohi:raudteed ületada väljaspool ülesõidukohta. ANNA TEED TRAMMILEIgal kus pole foore, pool or on trammil eesõigus. Ristumine trammiteega. You see, lE § Kui trammi ja rööbasteta sõiduki liikumisteed ristmikevahelisel alal lõikuvad, peab teed andma rööbasteta sõiduki juht. ANNA TEED JUHILE PAREMALTAnna teed juhile paremalt samaliigiliste teede ristumisel. Samaliigiliste teede ristmik. Just think for a minute. Juht peab andma teed paremalt lähenevale juhile. Even if, oLE ETTEVAATLIK SAMALIIGILISTE TEEDE RISTMIKE ALALEriti valvas ole samaliigiliste teedega ristmike alal. Ala piiril üles pandud märk kipub meelest minema. Samaliigiliste teedega ristmike ala. ANNA TEED JUHILE PAREMALT: LIIKUMISTEEDE LÕIKUMISEL KUS POLE MÄRKE, KOHTADES as well as ANNA TEED JUHILE PAREMALT LE § Kui sõidukite liikumisteed lõikuvad ja sõidujärjekord ei ole liikluskorraldusvahenditega määratud, peab juht andma teed paremalt lähenevale või paremal asuvale sõidukijuhile. NB! SÕITES JÄLGI, MIDA, MILLEL POLE MÄRKI and PEATEEL TEEB JUHT PAREMALT Võib juhtuda, et sinu ees pole mingit märki. Kuid autojuht paremalt peatub ja jääb ootama, millal sa mööda sõidad. See tähendab, et tema ees on mingi märk, mis kohustab teda sulle teed andma. SÕITES ANNA, MIS PÖÖRAB PAREMALE as well as PEATEEL TEED JUHILE PAREMALTSinu ees on märk "Peatee" koos lisatahvliga "Peatee suund". Juhil paremalt on sõidueesõigus. On top of that, jalgrattur, kes tahab sõita otse või vasakule, peab juhile paremalt teed andma. Kui jalgrattur tahab pöörata paremale, võib ta seda teha, kui autot ei sega. Kuigi oled peateel, jälgi teistest suundadest lähenevaid juhte, nad võivad sind mitte märgata.
Peatee lõpp. Peatee suund. Peatee on tee, kus juhil on reguleerimata ristmikul eesõigus kõrvalteel sõitva juhi suhtes. JALGRATTATEEL SÕITES ANNA TEED JUHILE RISTUVAL TEEL LE § Kui teel on omaette jalgrattatee ja tee reguleerimata ristumiskoht, peavad jalgrattur ja mopeedijuht andma teed teel liiklejale, kui teeandmise kohustus pole liikluskorraldusvahenditega seatud teisiti. ANNA TEED JUHILE VASAKULTJALGRATTATEEL SÕITES ANNA TEED JUHILE RISTUVAL TEEL LE § Kui teel on omaette jalgrattatee ja tee reguleerimata ristumiskoht, peavad jalgrattur ja mopeedijuht andma teed teel liiklejale, kui teeandmise kohustus pole liikluskorraldusvahenditega seatud teisiti. ANNA TEED JUHILE PAREMALT JA VASAKULTAnna teed. Juht peab andma teed ristuval teel, lisatahvli 834 Peatee suund” olemasolul aga peateel või sõidueesõigusega teel sõitvale juhile. Furthermore, peateele pandud märk tähistab ühtlasi peatee lõppu. PEATU JA ANNA TEED JUHILE PAREMALT JA VASAKULTPeatu ja anna teed. Notice, juht peab peatuma stoppjoone ees, selle puudumisel ristmiku juures ristuva sõidutee ääre ees, muudes kohtades märgi ees. Oftentimes juht peab andma teed ristuval teel, lisatahvli 834 Peatee suund” olemasolul aga peateel või sõidueesõigusega teel sõitvale juhile. ANNA TEED VASTUSÕITVALE JUHILEANNA TEED VASTUSÕITVALE JUHILE VASTASSUUNA EESÕIGUSE KORRAL Vastassuuna eesõigus. Juht peab andma teed juhile, kes on jõudnud teekitsendile või selle juurde. KUI SINU TEEPOOLEL ON KITSENDUS VÕI TAKISTUS, ANNA TEED VASTUSÕITVALE JUHILE LE § Kui möödumine on raskendatud takistuse tõttu, peab teed andma juht, kelle ees see takistus on. Of course, vASAKULE VÕI TAGASI PÖÖRATES ANNA TEED VASTUSÕITVALE JUHILE LE § Pöörates ristmikevahelisel teel vasakule või tagasi, peab juht andma teed vastusõitvale ja temast möödasõidul olevale juhile. LE § Pöörates vasakule või tagasi peab rööbasteta sõiduki juht andma teed juhile, kes sõidab vastassuunast otse või paremale või on temast möödasõidul.
LE § Asulas peab juht andma teed tähistatud laen kinnisvara tagatisel peatusest välja sõitvale "D kategooria" ühissõidukile. It's a well aNNA TEED JUHIKE SU TAGA VASAKULE VÕI TAGASI PÖÖRATES ANNA TEED TAGANT MÖÖDASÕITU ALUSTANUD JUHILELE § Pöörates ristmikevahelisel teel vasakule või tagasi, peab juht andma teed vastusõitvale ja temast möödasõidul olevale juhile. LE § Pöörates vasakule või tagasi peab rööbasteta sõiduki juht andma teed juhile, kes sõidab vastassuunast otse või paremale või on temast möödasõidul. Notice, aNNA TEED TULETÕRJELE, KIIRABILE JA POLITSEILELE § 68. With that said, juht on kohustatud:-andma teed sõidukile, millel on sisse lülitatud sinine vilkur koos erilise helisignaaliga või ilma, ja niisuguse sõiduki poolt saadetavale sõidukile. FOORI ALL ANNA TEED Foori all lubava tulega vasakule pöörates anna teed vastu otse sõitvale või paremale pööravale juhile.