Friday, 10 April 2015

Kus Soidad

KUS RATTAGA SÕITA: SÕITMA HAKATES Sõitma hakates anna vasaku käega märku. Tagant lähenevad juhid saavad teada, et sa hakkad liikuma. LE § Enne sõidu, manöövri või peatumise alustamist peab juht veenduma, et see on ohutu ega takista teisi liiklejaid ja teel töötajaid. Now regarding the aforementioned reality. Sõiduteelt ära sõites -jalakäijale ja jalgratturile kõnniteel või teepeenral ning jalgratturile ja mopeedijuhile jalgrattateel või teepeenral, LE § Juht peab andma teed järgmiselt:teega külgnevalt alalt, õuealalt, ziip puhkekohast and parklast või nende juurdesõiduteelt või pinnasteelt teele sõites -igale teel liiklejale. Kuulata ja vaata, kas tagant pole autot tulemas. I'm sure you heard about this. Vaata ette, et sa mõnele lapsele või jalakäijale otsa ei sõida. You see, teega külgnevalt alalt, parklast, puhkekohast or even õuealalt või nende juurdesõiduteelt või pinnasteelt teele sõites;

KUI VÄHEGI SAAD, HOIA AUTODEST KAUGEMALE Kui vähegi püüa sõita seal, kus or võimalik ei liigu autosid:metsas, põlluteel, vabas, tühermaal as well as rannas looduses . LE § Juht peab andma jalakäijale teed:kõnniteel või teepeenral, sõites sinna sõiduteelt. Of course pealegi on seal ka õhk puhtam. Now pay attention please. UEALAÕuealal tohivad sõita kõik jalgratturid. As a consequence, lE § Mopeedijuht peab olema vähemalt '14 aastane', jalgrattur sõiduteel sõites vähemalt ten aastat vana. Now let me tell you something. Koht, kus hakkab kehtima liikluseeskirjajärgne õuealal liiklemise kord. Basically, jalgrattur kui juht ei tohi õuealal jalakäijat ohustada ega takistada. Vajaduse korral tuleb seisma jääda. You creditstar should take it into account. Jalgrattaga tohib õuealal jalakäijate läheduses sõita jalakäija kiirusega. Now look. LE (Õueala all mõistetakse vastavalt «Liiklusseaduse § four lõikele 6 jalakäijate ja sõidukite üheskoos liiklemiseks ettenähtud teed, mis on tähistatud vastavate liiklusmärkidega.

LE peatükkLIIKLUS ÕUEALAL§ Juht ei tohi õuealal jalakäijat ohustada ega takistada, vajaduse korral tuleb sõiduk peatada. Sõiduk tohib õuealal jalakäijate vahetus läheduses liikuda jalakäija kiirusega, mujal mitte kiiremini kui 20 km/ JALGRATTATEE JA JALGRATTURITE SÕIDU ALAJalgrattateel tohivad sõita kõik jalgratturid. Then once again, jalgrattatee all mõistetakse vastavalt «Liiklusseaduse § four lõikele five jalgratta ja mopeediga liiklemiseks ettenähtud teeosa või sama otstarbega omaette teed, mis on tähistatud vastavate liiklusmärkide või teekattemärgistega. Jalgrattatee. Liikuda tohib ainult jalgratta või mopeediga. Kui märgiga tähistatud tee või teeosa kulgeb sõidutee või teepeenra kõrval, tohivad jalgrattur ja mopeedijuht kasutada ainult seda teed või teeosaJalgratturite sõidu ala ongi mõeldud jalgratastega sõitmiseks.

JALGRATTA JA" JALGTEEJalgrattaja jalgteel tohib jalgrattaga sõita märgil näidatud teepoolel. Sounds familiar? Jalgrattur ei tohi ohustada ega takistada jalakäijat. Essentially, jalgratta ja' jalgtee. Liikuda tohib ainult jalgrattaga või jalgsi. For instance, jalgrattur liigub sellel teel vastavalt näidatule ühel, jalakäija aga teisel pool. Notice that viimasel juhul ei tohi jalgrattur ohustada ega takistada jalakäijat ning jalakäija ei tohi tahtlikult takistada jalgratturi sõitu. Just think for a second. Jätkata siin Kui nende märkidega tähistatud tee või teeosa kulgeb sõidutee või teepeenra kõrval, tohivad nimetatud liiklejad kasutada ainult seda teed või teeosa. Finally, alla 10aastased jalgratturid tohivad sõita ka kõnniteel või 'jalgrattaja' jalgtee jalakäijate poolel. Just think for a minute. Piirang ei kehti alla '10aastase' jalgratturi kohta, LE § Jalgrattur ja mopeedijuht ei tohi: sõita kõnniteel.

No comments:

Post a Comment